Verkkolaskuosoitteisto

BEL toteutti TIEKElle (Tietoyhteiskunnan Edistämiskeskus) yhteistyössä suomalaisten verkkolaskuoperaattoreiden kanssa Suomeen valtakunnallisen verkkolaskuosoitteiston. Kaikki merkittävät operaattorit ja verkkolaskuja välittävät pankit ovat integroineet omat operatiiviset järjestelmänsä verkkolaskuosoitteistoon. Lähes 30 verkkolaskuoperaattorin tai pankin hallinnoimat osoitteet päivittyvät osoitteistoon automaattisesti. Nämä verkkolaskuosoitteet ovat haettavissa palvelun julkisen käyttöliittymän kautta. Osoitteiden päivitys asiakasorganisaation tietojärjestelmään voidaan automatisoida tarjolla olevan API:n avulla.

Suurasiakkaan ristiintilausjärjestelmä

BEL on rakentanut kansainväliselle asiakkaalleen toteutuksen, jolla asiakkaan lukuisien maailmalla olevien toimipisteiden välillä optimoidaan varastojen tehokkuutta. Järjestelmä on liitetty lukuisiin muihin asiakkaan järjestelmiin ja näistä saatavien tietojen perusteella pystytään päättelemään pitääkö yhden toimipisteen tilausta varten tilata uusia tuotteita vai voidaanko samat tuotteet tilata toisen toimipisteen varastosta tai keskusvarastosta. Tämä järjestelmä oli niin kompleksi, että varsinainen […]

Moikka maailma!

Tervetuloa WordPressiin. Tämä on ensimmäinen artikkelisi. Muokkaa sitä tai poista se ja aloita kirjoittamaan!