Beyond Expectations Level

PALVELUT

Tuottamamme palvelut rakennetaan aina asiakkaan tarpeista lähtien. Tyypillinen ratkaisu toimii työkaluna asiakkaan tietyn prosessin tai sen osan kustannustehokkaaseen hoitamiseen. Usein tuotetut ratkaisut yhdistetään muihin, asiakkaalla jo olemassa oleviin järjestelmiin

Esimerkkejä asiakkaillemme tekmistämme ratkaisuista

Alihankintatoimitusten ja -tilausten kokonaisratkaisu 

Osto- ja myyntilaskujen käsittely sekä arkistointi 

Sähköinen tiedonkeruu leikkauspotilaiden pitkäaikaisseurantaan
Dokumenttien kuvaus, OCR tekstintunnistus ja indeksointijärjestelmä

Dokumenttien sähköinen arkistointi 

Myynnin ohjaus / tarjousten hinnoittelu
Työturvallisuustapahtumien raportointi, toimenpiteet ja seuranta

Vierailijoiden kirjaus ja kulunvalvonta 

Kauppapaikka / vuokrausportaali

Kassa- ja varastojärjestelmä