BEL toteutti TIEKElle (Tietoyhteiskunnan Edistämiskeskus) yhteistyössä suomalaisten verkkolaskuoperaattoreiden kanssa Suomeen valtakunnallisen verkkolaskuosoitteiston. Kaikki merkittävät operaattorit ja verkkolaskuja välittävät pankit ovat integroineet omat operatiiviset järjestelmänsä verkkolaskuosoitteistoon.

Lähes 30 verkkolaskuoperaattorin tai pankin hallinnoimat osoitteet päivittyvät osoitteistoon automaattisesti. Nämä verkkolaskuosoitteet ovat haettavissa palvelun julkisen käyttöliittymän kautta. Osoitteiden päivitys asiakasorganisaation tietojärjestelmään voidaan automatisoida tarjolla olevan API:n avulla.

Leave a Reply