BEL-logo

Case TIEKE

TIEKE-logo violetti

BEL toteutti yhteistyössä TIEKEn, suomalaisten verkkolaskuoperaattoreiden ja pankkien kanssa Suomeen valtakunnallisen verkkolaskuosoitteiston.

Verkkolaskuosoitteistossa on keskitetysti tarjolla yritysten verkkolaskuosoitteet. Julkinen osoitteisto edistää verkkolaskutusta Suomessa ja helpottaa oikeiden osoitteiden ylläpitoa. Kaikki merkittävät operaattorit ja verkkolaskuja välittävät pankit ovat liittäneet omat operatiiviset järjestelmänsä verkkolaskuosoitteistoon. Lähes 30 verkkolaskuvälittäjän hallinnoimat osoitteet päivittyvät osoitteistoon automaattisesti. Nämä verkkolaskuosoitteet ovat haettavissa palvelun julkisen käyttöliittymän kautta. Osoitteiden päivitys asiakasorganisaation tietojärjestelmään voidaan automatisoida tarjolla olevan API:n avulla.
www.verkkolaskuosoite.fi

Myös Ruotsissa otettiin käyttöön vastaava valtakunnallinen verkkolaskuosoitteisto kuin Suomessa. Yhteistyössä TIEKEn ja NEAn (Nätverket för Elektroniska Affärer) kanssa BEL on toteuttanut ja ylläpitää myös Ruotsin tarpeisiin sovitettua verkkolaskuosoitteistoa.
eregister.nea.nu