BEL-logo

Case suurasiakkaan ristiintilausjärjestelmä

BEL on rakentanut kansainväliselle asiakkaalleen toteutuksen, jolla asiakkaan lukuisien maailmalla olevien toimipisteiden välillä optimoidaan varastojen tehokkuutta.

Järjestelmä on liitetty lukuisiin muihin asiakkaan järjestelmiin ja näistä saatavien tietojen perusteella pystytään päättelemään pitääkö yhden toimipisteen tilausta varten tilata uusia tuotteita vai voidaanko samat tuotteet tilata toisen toimipisteen varastosta tai keskusvarastosta.

Tämä järjestelmä oli niin kompleksi, että varsinainen toiminnanohjausjärjestelmän toteuttaja ei pystynyt toiminnallisuutta rakentamaan omaan järjestelmään. Markkinoilla ei tässä vaiheessa ollut myöskään yhtään ongelman ratkaisemiseen soveltuvaa valmisratkaisua, joten asiakas päätyi kehittämään heille sovitetun ratkaisun yhdessä BELin kanssa.

Järjestelmä on tehostanut asiakkaan varastojen kiertoa, nopeuttanut työprosessia ja vähentänyt turhien tuotteiden tilausta merkittävästi. Asiakas on ollut tyytyväinen ratkaisuun ja palvelua on laajennettu ja kehitetty koko palvelun elinkaaren ajan.