BEL-logo

Sovitetut palvelut

Sovitetut ratkaisut kehitetään asiakkaan kanssa tilanteisiin, joihin ei löydy valmista palvelua tai palvelun laajentaminen ei ole kustannustehokasta.

Ratkaisuidemme avulla on parannettu asiakkaidemme prosessien tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja nopeutta komplekseissa toimintaympäristöissä.

Ratkaisut tuotetaan palvelualustallamme. Huolehdimme ohjelmistojen asentamisesta, päivityksistä ja teknisen alustan ylläpidosta. Sovitetut ratkaisut integroituvat muihin asiakkaan tietojärjestelmiin ja -varantoihin mahdollistaen tarkoituksenmukaisen toiminnan kaikissa tilanteissa.

BEL sovitetut palvelut-ikoni

Esimerkkejä toteuttamistamme sovitetuista ratkaisuista, joiden avulla asiakkaamme tai asiakkaidemme asiakkaat ovat voineet optimoida liiketoimintaansa kustannustehokkaasti.

Suurasiakkaan ristiintilausjärjestelmä

BEL on rakentanut kansainväliselle asiakkaalleen toteutuksen, jolla asiakkaan lukuisien maailmalla olevien toimipisteiden välillä optimoidaan varastojen tehokkuutta. Järjestelmä on liitetty lukuisiin muihin asiakkaan järjestelmiin ja näistä saatavien tietojen perusteella pystytään päättelemään pitääkö yhden toimipisteen tilausta varten tilata uusia tuotteita vai voidaanko samat tuotteet tilata toisen toimipisteen varastosta tai keskusvarastosta.

Verkkolaskuosoitteisto

BEL toteutti TIEKElle (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus) yhteistyössä verkkolaskuoperaattoreiden ja pankkien kanssa Suomeen valtakunnallisen verkkolaskuosoitteiston. Kaikki merkittävät operaattorit ja verkkolaskuja välittävät pankit ovat integroineet omat operatiiviset järjestelmänsä verkkolaskuosoitteistoon.